Prima pagina
Istoria FRGC
Servicii
Avantaje
Afilieri
Contact
Adrese utile

Banci partenere
Conditii eligibilitate
Procedura cautionare
Contravaloare servicii
Cariere

Stiri / evenimente
 

 

FORMULARE COMUNE SISTEMULUI BANCAR

(1)

Actul constitutiv al societatii, inclusiv actele aditionale înregistrate la Registrul Comertului.

(2)

Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului.

(3)

Avize si autorizatii legale de functionare.

(4)

Acte de proprietate sau de inchiriere pentru spatiile în care se desfasoara activitatea.

(5)

Referatul de credit întocmit de banca .

(6)

Graficul de rambursare a creditului aprobat de banca.

(7)

Rezultatul consultarii de catre banca a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare si a Centralei Incidentelor de Plati.

(8)

Planul de afaceri/studiul de fezabilitate .

(9)

Copii ale bilanturilor contabile aferente ultimelor doua exercitii financiare încheiate (inclusiv anexele si rapoartele de gestiune), cu viza Administratiei Fiscale/confirmarea depunerii la Registrul Comertului si ultima balanta de verificare  .

(10)

Fluxul de încasari si plati previzionat pe perioada de creditare/garantare  .

(11)

Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pe perioada creditarii/garantarii .

(12)

Rapoartele de evaluare a garantiilor, însusite de banca, insotite de copii dupa:
-Actul de proprietate asupra imobilului/terenului/constructiei, în functie de modalitatea de dobândire, înscris în Cartea Funciara si extrasul de Carte Funciara aferent;
-Acte de proprietate pentru bunurilor pentru care se constituie gajul.

(13)

Situatia contractelor de credite si leasing in derulare la banci conform ultimei balante financiare (institutia creditoare, tipul creditului, destinatia creditului, data acordarii, valoarea de acordare, soldul la zi, data scadentei) .

(14)

Principalele contracte cu furnizorii si beneficiarii valabile pe perioada garantarii (valoarea contractului, pondere in total cifra de afaceri si volum aprovizionari, termen de plata) .

(15)

 Eventuale informatii în legatura cu alte societati cu care societatea este în grup sau formeaza "un singur debitor"* .

* Prin "un singur debitor" se întelege orice persoana sau un grup de persoane fizice si/sau juridice (fata de care banca are o expunere) si care sunt legate între ele în sensul ca:

una dintre persoane exercita asupra celorlalte, direct sau indirect, puterea de control

nivelul cumulat al împrumuturilor acordate reprezinta un singur risc de credit pentru banca deoarece aceste societati se afla în urmatoarele situatii:
sunt afiliate;
au aceeasi conducere;
prezinta garantii încrucisate;
exista o interdependenta comerciala directa;
sunt membrii aceleiasi familii.

 

Completeaza formular

© FRGC Drepturi de autor