Prima pagina
Istoria FRGC
Servicii
Avantaje
Afilieri
Contact
Adrese utile

Banci partenere
Conditii eligibilitate
Procedura cautionare
Contravaloare servicii 

 

CONDITII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTILOR DE CAUTIUNE

Sa fie:
intreprinzator cu capital majoritar privat, persoana juridica romana constituita conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau în baza altor acte normative (intreprinderi mici si mijlocii, asociatii de proprietari, etc.)
persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice în mod independent si asociatie familiala, constituite conform OUG 44/2008
persoana fizica care exercita profesii în baza unor legi speciale.

Sa prezinte o Recomandare/Solicitare de garantare din partea uneia dintre bancile partenere

Sa prezinte un Plan de afacere care sa demonstreze posibilitatea solicitantului de a se achita de obligatiile de plata fata de creditori

Sa plateasca contravaloarea serviciilor

 

© FRGC Drepturi de autor